תקנון שימוש ורכישה באתר

  

K.O.T אדריכלים ( דה.קיי.או.טי פרוג'קט ח.פ 060630563 )

 

1. על מנת לתאם פגישה מקצועית יחד עם אחד היועצים שלנו ולשריין עבורכם את התאריך והשעה הנוחים לכם

    אנחנו פותחים את יומן הפגישות שלנו עבורכם. אנחנו בטוחים שזמנכם יקר וחשוב לכם וכך גם שלנו.

    בזמן הרכישה וההזמנה של השירות באתר ניתן לשלם סכון חלקי( דמי רצינות-*דמי ביטול) שיקוזזו מהסכום

    הכללי של אותו שירות. באפשרותכם גם לשלם את הסכום המלא עבור אותו שירות.

    דמי הרצינות עבור כל שירות שניתן להזמין באתר הם דמי ביטול, סכום זה אינו יוחזר ללקוח במקרה של ביטול        

    הפגישה או דחייה שלה, אלא במקרים מסויימים לפי שיקול בית העסק.
 

2. מדיניות ביטול רכישה/הזמנה באתר:

    ביטול עסקה ייעשה בפקס/דוא"ל תוך 7 ימי עסקים מיום ביצוע הרכישה און-ליין.

    ניתן לדחות פגישה למועד מאוחר יותר תוך 7 ימי עסקים מהתאריך לו היא נקבעה וזאת באמצעות פקס/דוא"ל.

    במקרה של תשלום מלא עבור השירות שהוזמן בזמן הרכישה און-ליין ייגבו רק *דמי ביטול בסכום כולל של 180 ש"ח. 

   *דמי ביטול עבור שירות הום סטיילינג המתואם ל3 שעות עבודה בבית הלקוח יעמדו על סך 350 ש"ח.

   לא יוחזרו דמי הטיפול  שנגבו באתר, לאחר טווח ימי הביטול אלא במקרים מסויימים לפי שיקולו של בית העסק.

   

   (*דמי הביטול כוללים את דמי הרצינות בסכום של 150 ש"ח בתוספת אחוז הסליקה של חברת האשרי ותוספת מע"מ ע"פ חוק) 
 

3. האתר עומד בתקן אחיד לאבטחת מידע לעסקים, והסליקה נעשית אצל ספק שירותים מוסמך לתקן PCI-DSS.
 

4. החברה לא תישא באחריות בגין כל נזק אשר יגרם כתוצאה מתקלות ו/או שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים    

    כאמור.
 

5. הגנת פרטיות - החברה לא תהא אחראית לנזק שייגרם בעקבות חדירה למאגר נתוניה ו/או בגין שימוש שיעשה    

    במידע הלקוח במקרה של חדירה למאגר הנתונים כאמור. המשתמש מסכים לכך ומאשר כי כל מידע אודותיו נמסר   

    מרצונו החופשי. המשתמש מסכים לכך שהחברה תוכל לעשות שימוש במידע אודותיו, לרבות שימוש במידע 

    למטרות סטטיסטיות, העברת מידע פרסומי אליו , זאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981.
 

6. רכישת שירותים דרך האתר תיעשה באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף הניתן      

   לסליקה על ידי חברות האשראי בישראל או באמצעות חברה המספקת שירותי סליקה מקוונים (להלן: "המסלקה"). 

   הרכישה באמצעות כרטיס האשראי תהא כפופה לתנאי השימוש ודרישות המסלקה. K.O.T אדריכלים רשאית שלא 

   לכבד כרטיסי אשראי מסוימים ו/או אמצעי תשלום אחרים לפי שיקול דעתה.
 

7. במידה ואינך מעוניין להזין את פרטי כרטיס האשראי שברשותך, אנו מזמינים אותך ליצור עמנו קשר באמצעות   

    הלינק כאן . אנו נעשה את מירב המאמצים על מנת למצוא עבורך פתרון חלופי לשביעות רצונך.
 

8. תנאי מוקדם לאישור הזמנת השירות הינו אימות פרטי כרטיס האשראי כפי שנמסרו על ידך, וקבלת אישור 

    המסלקה לחיוב כרטיס האשראי.
 

9. לאחר ביצוע ההזמנה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהזנת קבלה המפרטת את פרטי העסקה ואת הסכום   

    ששולם.
 

10.  K.O.T אדריכלים רשאית שלא לאשר ו/או למנוע ביצוע של הזמנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולרבות במקרה 

       שבו פרטי הרישום היו שגויים או לא מלאים או במקרה שהופרו תנאי השימוש של האתר או במקרה של אי קבלת 

       אישור המסלקה לביצוע ההזמנה.
 

11.  המחיר בו תחויב בעת ביצוע ההזמנה הוא המחיר המופיע באתר באותה עת.
 

12.  K.O.T אדריכלים רשאית לשנות את המחירים המופיעים באתר מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי 

      כאמור לא יחול על הזמנות שהושלמו עובר לביצוע השינוי במחיר גם אם טרם סופק לך המוצר.
 

13.  המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם מצוין אחרת.

 

פרטיות
 

1. K.O.T אדריכלים מכבדת את פרטיות כלל המבקרים באתר. מדיניות הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג 

   המידע שK.O.T  תהא רשאית לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף, כמו גם את הדרך ומטרת עיבוד מידע זה. מדיניות 

   הפרטיות אף מורה ומנחה את המשתמש כיצד לנהוג במידה שברצונו כי פרטיו האישיים לא ייאספו ו/או ייחשפו ו/או 

   יימסרו לאחרים כאשר הוא משתמש או מבקר באתר.
 

2. חלק מהשירותים באתר דורשים הרשמה. במסגרת הרישום לאתר תידרש למסור פרטים מזהים כדוגמת שמך, 

   כתובתך ודרכי ההתקשרות עמך, והכל על מנת לקבל את השירותים שמציע האתר ומידע בקשר לשירותים אלה. על 

   מנת לבצע רכישות דרך האתר, ייתכן ותידרש גם למסור את פרטי כרטיס האשראי שברשותך.
 

3. K.O.T אדריכלים נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן, על סודיות המידע. כל העברה של 

    מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן. עם זאת, K.O.T לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא בין 

    אם ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש או למי מטעמו במידה וייעשה שימוש לא מורשה במידע זה, למעט כאשר 

    מדובר בשימוש פסול במידע כתוצאה מרשלנותה הברורה של K.O.T. 
 

4. K.O.T אדריכלים רשאית לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון הקשור במשתמש (כדוגמת שם, טלפון, כתובת, דוא"ל וכד') 

    למעט פרטי כרטיס האשראי של המשתמש, אשר יגיעו לידי K.O.T במסגרת השימוש באתר על ידי המשתמש ואשר 

    הועברו לידיה באמצעותו. K.O.T מתחייבת לנהוג במאגר המידע שברשותה בהתאם לדין הישראלי.
 

5. K.O.T אדריכלים עשויה להעביר את המידע השמור במאגר המידע שלה לצדדים שלישיים ככל שהדבר דרוש לטובת 

    צרכים תפעוליים של האתר כדוגמת יצירת קשר עם המשתמש, למטרות סטטיסטיות, לטובת קידום ושיווק מוצרי

    K.O.T, לביצוע דיוור ישיר לרבות באמצעות מסרוני טקסט סלולריים והודעות דואר אלקטרוני. K.O.T תהא רשאית להעביר את המידע
    לצדדים שלישיים המשתפים פעולה עמה בקשר עם הצרכים המנויים לעיל.
 

6. בשימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו, הנך מסכים לאיסוף ושימוש במידע עליך כפי שמתואר בתנאי השימוש. K.O.T רשאית
    לשנות את מדיניות הפרטיות החלה על השימוש באתר. ככל שתיבחר K.O.T לשנות את מדיניות הפרטיות החלה על האתר, תעדכן
    היא דף זה כך שהמשתמש יוכל לדעת אודות השינוי שבוצע.

7. ככל שיוטל צו שיפוטי על K.O.T המורה לה לאסוף ו/או למסור ו/או לחשוף את פרטיו של אחד המשתמשים באתר או יותר, לא תהיה
    לK.O.T כל אחריות או חבות כלפי אותו משתמש או כלפי מי מטעמו.
 

8. K.O.T מתחייבת למחוק מידע אישי של משתמש מהאתר וממאגרי הנתונים שבבעלותה ולא לעשות בהם שימוש לצורכי האתר, כאמור
    לעיל, אם תתבקש לעשות כן על ידי משתמש במפורש ובכתב.
 

9. במקרים מסוימים ייתכן איסוף אוטומטי (לדוגמא, שלא באמצעות רישום המשתמש באתר), של מידע טכני מסוים, שאינו בר זיהוי באופן
    אישי בעת שהמשתמש באתר. דוגמאות לסוג מידע זה כוללות בין היתר: סוג דפדפן, סוג מערכת ההפעלה של המשתמש, ספקית
    האינטרנט של המשתמש וכיוצא באלה.
 

10. K.O.T אדריכלים לא תיחשב כמפרה התחייבות כלשהי לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, 

      כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה   

      1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת 

      אלקטרוניים.

 

11. בשימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו, מסכים המשתמש לאיסוף ושימוש במידע עליו כפי שמתואר בתנאי השימוש לרבות
      באמצעות cookies. איסוף מידע זה נועד על מנת להתאים את האתר להעדפותיך. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו
      כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.
 

12. Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט.

      K.O.T אדריכלים עושה שימוש ב Cookie בכדי ששרתי K.O.T יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה

      חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie ובו עושה מפעיל האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק מפעיל האתר 

      יכול לקרוא ולהבין את המידע הזה.
 

13. אתרי צד שלישי - האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, אשר אינם בשליטת K.O.T . מדיניות 

      הפרטיות המפורטת באתר זה אינה חלה באותם אתרים וארומדיה אינה אחראית למדיניות הפרטיות הנהוגה 

      באתרים אלו.
 

Feel free to contact us

Gershon Shatz st 15 . Tel-Aviv, Israel

T.  +972-523347301 | +972-775116107

F.  +972-775116117

M.  Thekotproject@gmail.com

 

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Pinterest - White Circle

© 2011 by K.O.T Architects | Kfir Galatya Azulay